” කොවිඩ්-19 ව්‍යාපාරික අභියෝග” | “Covid-19 Business Challenges “

” කොවිඩ්-19 ව්‍යාපාරික අභියෝග” | “Covid-19 Business Challenges “

කොවිඩ්-19 උවදුර හමුවේ රටේ උද්ගතවූ අර්බුදකාරී වාතාවරණය තුල දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට හා ව්‍යවසායකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවූ අභියෝග වලට කිසියම් හෝ පිටිවහලක් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස්කිරීමේ අරමුණින් ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයන්ගෙන් හා ආයතනගත නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විද්වත් මඩුල්ලකගේ සහභාගිත්වයෙන් “වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ” සංවිධානය කරනු ලබන සංවාදාත්මක හමුව හෙට එනම් ජූනි 28 වන ඉරුදින උදැසන 9.00ට පැලවත්ත “සමාගම් මැදුර” ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.
පවතින සෞඛ්‍යය නිර්දේශයන්ට අනුගතවෙමින් මේ සංවාදාත්මක හමුව සඳහා ආරාධිතයන් 100ක පමණක් සීමා කිරීමට සිදුවූ බව කරුණාවෙන් සලකන්න. වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වෙනත් වැඩසටහනකදී මෙන් අපගේ සියලු සාමාජිකයන්ට හා මහජනතාව වෙත පොදු විවෘත ආරාධනාවක් ලබාදීමට නොහැකිවීම ගැන අපි කණගාටු වෙමු.
දේශීය කර්මාන්තකරුවන්, ව්‍යාපාරිකයන් හා ව්‍යවසායකයන් සවිමත්කිරිම මගින් කොවිඩ්-19 පරදවා ජවසම්පන්න දේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ නිබඳවම කැපවන බව සහතික කරමු.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events

July

August 2020

September
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for August

1

No Events
Events for August

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for August

3

No Events
Events for August

4

No Events
Events for August

5

No Events
Events for August

6

No Events
Events for August

7

Events for August

8

No Events
Events for August

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for August

10

Events for August

11

No Events
Events for August

12

Events for August

13

Events for August

14

Events for August

15

No Events
Events for August

16

17
18
19
20
21
22
23
Events for August

17

Events for August

18

No Events
Events for August

19

Events for August

20

Events for August

21

Events for August

22

Events for August

23

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for August

24

Events for August

25

Events for August

26

No Events
Events for August

27

Events for August

28

Events for August

29

No Events
Events for August

30

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for August

31