කොවිඩ්-19 ව්‍යාපාරික අභියෝග

” වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ ” විසින් සංවිධානය කළ “කොවිඩ්-19 ව්‍යාපාරික අභියෝග” (“Covid-19 Business Challenges”) ව්‍යාපාරික සමුළුව ජූනි මස 28 වන ඉරුදින අති සාර්ථක ලෙස පැලවත්ත ඉදිකිරීම් මැදුරේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. කොවිඩ්-19 උවදුර හමුවේ අර්බුදයට ලක්වූ සුළු, මධ්‍යම හා මහා පරිමාණ දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණු මේ සමුළුව, මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

පවතින සෞඛ්‍යය ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලට ගරුකරමින්, මෙම සමුළුව ආරාධිත ව්‍යාපාරිකයන් 100 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයට සීමාකිරීමට සිදුවුවත් රටේ සියලුම ක්ෂේත්‍රවල ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව මෙහිදී නියෝජනය විය.

Upcoming Events

July

August 2020

September
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for August

1

No Events
Events for August

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for August

3

No Events
Events for August

4

No Events
Events for August

5

No Events
Events for August

6

No Events
Events for August

7

Events for August

8

No Events
Events for August

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for August

10

Events for August

11

No Events
Events for August

12

Events for August

13

Events for August

14

Events for August

15

No Events
Events for August

16

17
18
19
20
21
22
23
Events for August

17

Events for August

18

No Events
Events for August

19

Events for August

20

Events for August

21

Events for August

22

Events for August

23

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for August

24

Events for August

25

Events for August

26

No Events
Events for August

27

Events for August

28

Events for August

29

No Events
Events for August

30

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for August

31